Giới thiệu về nhà trường

Trường Tiểu Học Thạnh Đông A2 có quyết định thành lập tháng 06/2009, được tách ra từ trường PTCS Thạnh Đông A2, bắt đầu năm học 2009 – 2010.

Banner chinh

NGVN 2009

NGVN 2009 - 2