Tin tức & Thông báo

Thông báo ngày lễ bế giảng

Thông báo ngày lễ bế giảng

Mời toàn thể cán bộ – giáo viên đến điểm 1 trường Tiểu học Thạnh Đông A2 lúc 6h00p để chuẩn bị cho lễ bế giảng, ai có con nhỏ được có mặt lúc 6h30p, ái có con quá...