VĂN BẢN - CÔNG VĂN

<Số kí hiệu>: Công văn nội bộ
<Số kí hiệu>: Công văn từ Phòng GD&ĐT
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Biên bản đoàn thanh tra 31-03-2016 Biên bản kết quả thanh tra Giáo dục tiểu học huyện Tân Hiệp Tải về
2 02/KH-PGDĐT 03-03-2016 KẾ HOẠCH Khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học Năm học 2015 - 2016 Tải về
3 147/QĐ-SGDĐT 01-03-2016 Quyết định thanh tra chuyên ngành Phòng giáo dục và đào tạo Tân Hiệp Tải về
4 262/KH-SGDĐT 29-02-2016 KẾ HOẠCH Khảo sát đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học Năm học 2015 - 2016 Tải về
5 HeThongVB.GDTH (15.01.2016_T.Tuấn) 15-01-2016 TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO Tải về
6 33/PGDĐT 01-12-2015 V/v Hướng dẫn ôn tập và tổ chức kiểm tra cuối học kì I, năm học 2015 - 2016 Tải về
7 ĐOÀN THANH TRA 00-00-2016 Kết quả thanh tra chuyên ngành phòng GDĐT Tân Hiệp Tải về
8 21/PGDĐT-CM TH 01-10-2015 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Tiểu Học Năm học 2015-2016 Tải về
9 1525-TB-SGDĐT 28-09-2015 Kết quả kiểm tra chuyên đề đầu năm học 2015 - 2016 Tải về
10 1442/KH-SGD ĐT 14-09-2015 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016 Tải về
11 BỘ PHẬN CM TIỂU HỌC 01-09-2015 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016 Tải về
12 1229/KH-SGDĐT 12-08-2015 KẾ HOẠCH Kiểm tra chuyên đề công tác giáo dục tiểu học đầu năm học 2015 – 2016 Tải về
13 03/KH-TH 01-08-2015 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2015-2016 Tải về
14 SGDĐT-GDTH 01-08-2015 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 (DỰ THẢO) Tải về
15 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY 01-08-2015 Dành cho các lớp học thí điểm Mô hình trường học mới VNEN Tải về
16 1109/SGDĐT-GDTH 27-07-2015 Về việc Triển khai tập huấn giáo viên và dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học Tải về
17 QĐ-PGDĐT 22-07-2015 KẾ HOẠCH Thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục Tiểu học Tải về
18 KH-PGD 03-07-2015 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC: 2015-2016 Tải về
19 32/2014/QĐ-UBND_30/09/2014 03-04-2015 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang Tải về
20 QUY UOC 01-01-2014 NHỮNG QUY ƯỚC TRONG MÔN CGD LỚP 1 Tải về
21 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
22 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
23 558_BGDDT_NGCBQLCSGD 05-02-2006 Một số vấn đề liên quan đến thi dạy giỏi cấp trường Tải về
24 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 23-01-2006 VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP Tải về