Thông báo ngày lễ bế giảng

Mời toàn thể cán bộ – giáo viên đến điểm 1 trường Tiểu học Thạnh Đông A2 lúc 6h00p để chuẩn bị cho lễ bế giảng, ai có con nhỏ được có mặt lúc 6h30p, ái có con quá nhỏ được trễ hơn tí, xin chân thành thông báo!